Prøve ordning -Fritidskort

Klepp kommune har ei utprøving av ei lokal fritidskortordning. I 2022 kan lag og foreiningar søka om støtte til kontingent på vegne av sine medlemmer. 

Tilskotsordninga har ein avgrensa økonomisk ramme og vi tar derfor atterhald om at midla kan bli oppbrukt.

Kven kan søke?

Lag, foreininger og organisasjonar som tilbyr aktivitetar innan kultur og fritid og som opplever at aktive medlemmer har betalingsutfordringar. Privatpersonar i form av foreldre, føresette eller andre omsorgspersonar for barn og unge i Klepp kan òg søka.

Målgruppa: barn og unge mellom 6-18 år med folkeregistrert adresse i Klepp, og som av ulike årsaker ikkje har moglegheit til å dekke heile eller deler av utgiftane knytt til medlemskapet. 

SØK HER