KLEPP INNDEBANDY KLUBB

Klepp Innebandy klubb ble stiftet i 1991. Klubben har alltid vært en selvstendig klubb. Takke være alle våre gode sponsorer.

  • 3.divisjon Menn (senior)
  • 2 divisjon Dame (senior)
  • G13
  • G 11
  • 1- 3 klasse