KLEPP INNDEBANDY KLUBB

Klepp Innebandy klubb ble stiftet i 1991. Klubben har alltid vært en selvstendig klubb. Takke være alle våre gode sponsorer.

  • 3.divisjon Menn (senior)
  • 4.divisjon Menn (Senior)
  • G13
  • 4-5 klassinger