Støtte til kontingentutgifter – utprøving ordning

Fritidskort

Støtte til kontingentutgifter Trykk HER!

Klepp kommune har ei utprøving av ei lokal fritidskortordning. I 2022 kan lag og foreiningar søka om støtte til kontingent på vegne av sine medlemmer. 

Tilskuddsordningen har en avgrensa økonomisk ramme, og vi tar derfor forbehold om at midlene kan bli oppbrukt.

Hven kan søke?

Lag, foreninger og organisasjoner som tilbyr aktiviteter innen kultur og fritid og som opplever at aktive medlemmer har betalingsutfordringer. Privatpersoner i form av foreldre, foresette eller andre omsorgspersoner for barn og unge i Klepp kan òg søke.

Målgruppe: barn og unge mellom 6-18 år med folkeregistrert adresse i Klepp, og som av ulike årsaker ikke har mulighet til å dekke hele eller deler av utgiftene knytta til medlemskapet. 

Slik søker du:

Søknadsfrist – heile året

Lag, foreninger og organisasjoner

Søknadsskjema


Privatperson/kontaktperson

Treng du hjelp til å betale medlemskontingenten til en fast fritidsaktivitet, eller kjenner du noen som treng hjelp? Fyll ut dette skjemaet så kan vi hjelpa med å kontakta de aktuelle organisasjonene.

Innmeldingsskjema

​​​​Merk at tilskuddet blir utbetalt direkte til organisasjonen og ikke til søker.