Støtte til kontingentutgifter

Klar ferdig fritid!

Frivillige lag og organisasjonar kan søke om støtte til å få dekt diverse utgifter på vegne av sine medlemmer med betalingsutfordingar.

Ein kan få støtte til:

  • Medlemskontingent, treningsavgift,  spelarlisens  (inntil kr. 3000,- per barn i året) 
  • Leirar, cup, turnering, eller andre turar som blir arrangerte av organisasjonen  (inntil kr. 3000,- per barn i året)

Kven kan søke?

Det er kun lag og foreninger som kan senda inn søknad. Lag og foreningar i andre kommuner kan òg søka på vegne av sine medlemmer med bustadsadresse i Klepp kommune. 

Er du privatperson og har betalingsutfordingar? Ta direkte kontakt med ditt lag/forening.

Målgruppa:
Aktive medlemmer mellom 6-18 år med folkeregisteret adresse i Klepp, og som av ulike årsaker ikkje har høve til å dekkja heile eller deler av utgiftene sine knytt til deltakelse i aktiviteten. 

Hven kan søke?

Lag, foreninger og organisasjoner som tilbyr aktiviteter innen kultur og fritid og som opplever at aktive medlemmer har betalingsutfordringer. Privatpersoner i form av foreldre, foresette eller andre omsorgspersoner for barn og unge i Klepp kan òg søke.

Målgruppe: barn og unge mellom 6-18 år med folkeregistrert adresse i Klepp, og som av ulike årsaker ikke har mulighet til å dekke hele eller deler av utgiftene knytta til medlemskapet.