Årsmøte 2022 Klepp IBK

Det blir avholdt årsmøte i Klepp IBK torsdag 23.03.23 i kafeen i Borehallen.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens Facebook side og på hjemmesiden, kleppibk.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av [navn på idrettslaget] i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Klepp Innebandyklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Klepp Innebandyklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Klepp Innebandyklubb v/ styreleder John Henrik Utsola kontaktes på 47799274 eller mail post@kleppibk.no.

Vel møtt!

Mvh. Styret