Innkalling til årsmøte i Klepp Innebandy 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Klepp Innebandy. 

Årsmøtet avholdes 22. mars 2022 kl 1930 i Borehallen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 10. mars 2022 til      epost – klepp.ibk@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Facebook.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Klepp Innebandy i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Klepp Innebandy. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan John Henrik kontaktes på 47799274, eller Rune på 90751639.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret