Søknad om støtte fra Klepp IBK

Benytt vedlagte skjema for å søke Klepp IBK om støtte. Samtlige punkter må fylles ut.

Klepp IBK ønsker å spille en viktig rolle i sitt nærmiljø. Et av tiltakene for å bidra til dette er å hjelpe enkeltpersoner/familier med økonomiske utfordringer. Dette er et tillitsbasert system og personer/familier som søker økonomisk støtte fra Klepp IBK kan ikke forvente at idrettslaget skal dekke fulle egenandeler eller en hel medlemskontigent.

Samtlige søknader blir behandlet 100% konfidensielt. Søknadene behandles av to i styret fortløpende.