KLEPP INNDEBANDY KLUBB

Klepp Innebandy klubb ble stiftet i 1991. Klubben har alltid vært en selvstendig klubb. Takke være alle våre gode sponsorer.

  • 3.divisjon Menn (senior)
  • 2. divisjon Dame (senior)
  • G15
  • G/J 11
  • 1. – 3. klasse