Takk til Sparebankstiftelsen Jæren for midler, slik at barn kan delta i forskjellige aktiviteter og arrangement uavhengig av økonomi.

Sparebankstiftelsen Jæren – Klepp

Stiftelsen har satt av prosjektmidler som skal fordeles til lag og foreninger som har, eller vil etablere ordning, som fanger opp familier der barn kan bli med i aktiviteter uavhengig av økonomi.

Kontakt er allerede etablert med en del idrettslag. I tillegg vil ordningen bli opplyst via Facebook.

Vi er opptatt av at bruken av støtten er etterprøvbart og ikke forsvinner blant lagets øvrige kostnader. Derfor skal mottatt støtte krediteres en balansekonto som i ettertid debiteres for alle utbetalinger til trengende.

Vi har gleden av å gi

Klepp Innebandyklubb kr. 10.000

til dette formålet.

Utbetalt over bank 5.7.22.

Med hilsen

Sparebankstiftelsen Jæren – Klepp

Elfin – styreleder